Hoa hồng bằng 0%*

cho Nạp tiền và Rút tiền

Nạp tiền vào tài khoản của bạn mà không phải trả thêm chi phí và rút tiền mà không có hoa hồng trong những ngày khuyến mãi "Rút tiền Miễn phí".

Thanh toán qua Ngân hàng

Hệ thống thanh toán

Đồng tiền

Phí

Nạp tiền
Rút tiền

Thời gian Xử lý

Nạp tiền
Rút tiền

Giới hạn

Nạp tiền
Rút tiền

Thanh toán điện tử

Hệ thống thanh toán

Đồng tiền

Phí

Nạp tiền
Rút tiền

Thời gian Xử lý

Nạp tiền
Rút tiền

Giới hạn

Nạp tiền
Rút tiền

Thẻ ngân hàng

Hệ thống thanh toán

Đồng tiền

Phí

Nạp tiền
Rút tiền

Thời gian Xử lý

Nạp tiền
Rút tiền

Giới hạn

Nạp tiền
Rút tiền

Tài khoản giao dịch không thể được nạp tiền bằng ví điện tử, tài khoản ngân hàng, và thẻ không thuộc chủ sở hữu tài khoản giao dịch.

Thời gian xử lý được tính theo số ngày làm việc. Ngày lễ và cuối tuần không được tính là ngày làm việc.