Trên 600 giải thưởng choTất cả Phiếu ưu đãi cho việc tham gia khuyến mãi nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 12 của RoboForex

Số phiếu ưu đãiNgày phát hành
86642801.08.2022
39599301.08.2022
52682301.08.2022
48667401.08.2022
54236201.08.2022
15953601.08.2022
57170701.08.2022
18509001.08.2022
53146301.08.2022
88754601.08.2022
80159801.08.2022
05895301.08.2022
71942801.08.2022
80667201.08.2022
52626501.08.2022
28499101.08.2022
37677201.08.2022
44641501.08.2022
98994201.08.2022
33867301.08.2022