Các lợi ích dành cho khách hàng VIP

Các mức độ trong Chương trình VIP được cấp cho khách hàng phụ thuộc vào tổng số tiền trên tài khoản giao dịch của họ.

BạcVàngBạch kim
   
Bạc
từ 3.000 đến 30.000 USD
 
Vàng
từ 30.000 đến 100.000 USD
 
Bạch kim
trên 100.000 USD
 
 Cashback (Rebates) Bổ sung  20%  30%  40% 
 Thêm % trên số dư tài khoản  20%  30%  40% 
 Cải tiến máy chủ VPS điều kiện đặt  
 
  
 
  
 
 
 Nhà quản lý VIP Cá nhân  
 
  
 
  
 
 

Cách trở thành khách hàng VIP?

Sau khi tổng số tiền trên các tài khoản của bạn đạt tới con số được yêu cầu, trạng thái VIP sẽ tự động được cấp.

 •  

  Mở tài khoản giao dịch

  Để tiếp cận chương trình dành cho khách hàng VIP, bạn có một hoặc một vài tài khoản mở tại RoboForex.

 •  

  Đáp ứng các yêu cầu đối với tổng số tiền

  Làm cho tổng số tiền trên các tài khoản của bạn đạt tới con số được yêu cầu bằng việc sử dụng phương thức nạp tiền bất kỳ trong số trên 20 phương thức.

 •  

  Hưởng lợi từ
  các điều kiện VIP

  Sử dụng trong các hoạt động giao dịch của bạn mọi cơ hội và đặc quyền mà RoboForex cung cấp cho những người tham gia chương trình dành cho khách hàng VIP.

Các Quy tắc đầy đủ của chương trình và ví dụ về tính toán