R StocksTrader

  1. Hoa hồng nào được tính trên nền tảng R StocksTrader?
  2. Những loại lệnh và định nghĩa nào được sử dụng trong nền tảng?
  3. Những quy tắc khớp lệnh nào cho cổ phiếu tồn tại trong nền tảng?
  4. Những hoạt động công ty nào sẵn có trên nền tảng khi giao dịch Cổ phiếu?
  5. Sự khác biệt giữa các mô hình tính toán vị thế ròng và tự bảo hiểm là gì?

Hỏi

Chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ sớm trả lời câu hỏi của bạn.